OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNIH KONSULTACIJA ZA NACRT PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH (2024-2029)

 

Na temelju Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 70/06), te Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (Sl.novine FBiH, br. 26/09), pripremljen  je Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2024-2029).

Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2024-2029) pripremljen je u sklopu Projekta pod nazivom „Tehnička pomoć za pripremu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu” koji se financira iz IPA II fonda, a implementira uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH.

Ovaj dokument, kao i prateći dokumenti su dostupni na web stranici Agencije https://avpjm.jadran.ba/zastita-od-voda/11

Javna prezentacija Nacrta Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2024-2029) održat će se 14.12.2022. god. u Hotelu Mostar (ul. Kneza Domogoja bb, 88 000 Mostar) sa početkom u 11:00h.

Molimo Vas da putem e-maila: plan@jadran.ba izvršite prijavu svih sudionika iz Vaše organizacije koji planiraju prisustvovati prezentaciji Nacrta Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2024-2029) do 09.12.2022.godine do 15.00 sati.

Ovim putem Vas ujedno pozivamo da svoje komentare, sugestije i prijedloge na Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2024-2029), dostavite Agenciji najkasnije do 30.04.2023. god.

 

Komentare, sugestije i prijedloge možete dostaviti:

 

Nakon završetka postupka konzultiranja javnosti navedeni dokumenti će biti dorađeni i isti će biti upućeni u dalju zakonsku proceduru.

 

 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar

(Datum objave: prije 1 godinu)